ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες συντήρησης κτιρίων είναι πολυδιάστατες αφού καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα συντήρησης αλλά και επισκευής κάθε είδους κατασκευής. Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός αλλά και η ποιότητα των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούμε, σας προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες πιστοποιημένες σύμφωνα με τις πιο υψηλές προδιαγραφές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Έτσι, κάθε εργασία μας καλύπτεται από πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης και καταλληλότητας προς χρήση.

01

ΓΙΑΤΙ UNIQUE

ΆΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Συντήρηση Κτιρίων
Συντήρηση Ανελκυστήρων
Συντήρηση Συστημάτων Κλιματισμού
Ηλεκτρολογικές συντηρήσεις
Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρασφάλειας
Υδραυλικές συντηρήσεις

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!